Wijziging Huishoudelijk Reglement

Op deze ALV, is naar aanleiding van de bespreking over het VFR en de wens om daar een sanctiemaatregel aan te koppelen, met algemene stemmen aangenomen om de navolgende wijziging in het Huishoudelijk Reglement op te nemen.

Op het moment dat er bij een fokker gelijktijdig twee of meerdere nesten pups aanwezig zijn, waarvan één of meerdere nesten niet conform het Vereniging Fok Reglement gefokt zijn, zullen ook ander nesten die wel voldoen aan de eisen zoals omschreven in het Vereniging Fok Reglement niet voor pupinformatie, zoals deze door de vereniging verzorgd wordt, in aanmerking komen. De nesten zullen derhalve ook niet op de website van de vereniging vermeldt worden. Deze maatregel geldt voor een periode van zes maanden, gerekend vanaf de geboortedatum van het laatste nest dat niet voldoet aan het Vereniging Fok Reglement.

Contact

Mocht u nadere info wensen omtrent de vereniging of de Field Spaniel, dan kunt u een e-mail sturen aan:  info@fieldspaniel.nl

 

logo fscn

Op ontdekkingstocht

Op ontdekkingstocht

Kiekeboe

Kiekeboe

Aan de wandel

Aan de wandel