Geboren nest

Voor informatie: zie Pupinfo - Geboren nesten

Laura B nest

Boek: "De Field Spaniel"

Na afloop van de kampioenschapsclubmatch op 10 juni jl. is het nieuwe boek over de Field Spaniel gepresenteerd. Dit 172 pagina’s tellende boek met een fraaie harde kaft en in full colour gedrukt, is geschreven door Ellen Canta-Zintel, de lay-out is verzorgd door Josien van der Ree.

Boek De Field Spaniel klein

Dit boek verteld over het ontstaan van dit unieke ras, maar ook wordt er aandacht besteed aan alles wat voor de eigenaar van een Field Spaniel van belang kan zijn. Dit boek is een bron van informatie voor een ieder die geïnteresseerd is in dit ras. Of u nu overweegt een Field Spaniel aan te schaffen, fokker, eigenaar, of zijdelings bij dit ras betrokken bent, dit boek omvat alle aspecten van deze bijzondere spanielvariëteit en is mede daardoor een absolute ‘must have’. De prijs van het boek is €19.95, exclusief verzendkosten (voor Nederland €5.25).

U kunt het boek bestellen door het totale bedrag zijnde, € 25.20, over te maken op rekeningnummer NL 62 ABNA 06 44 55 37 74 t.n.v. C.C. Canta of op NL65 ABNA 04 58 44 93 26, t.n.v. Field Spaniel Club Nederland. In beide gevallen onder vermelding ‘boek De Field Spaniel’.

.

Zomer: hitteplan voor de hond

Bron: Hondenbescherming.nl

Hitteplan

Het is warm! Voor veel honden absoluut geen pretje en in sommige situaties zelfs gevaarlijk. Vanwege de warmte de komende dagen in de bijlage een aantal belangrijkste tips op een rij. Voor bijlage klik hier.

KCM 2018

Op zondag 10 juni 2018 is de Kampioenschapsclubmatch geweest bij KV Waalwijk. De foto's staan in FOTO'S en de keuringsuitslagen zijn te vinden in OVERIGE INFO.

IMG 8613     IMG 8420

Animal Event 2018

Hierbij een kort verslag over dit landelijk bekende evenement. Dit jaar was de opzet anders dan in de vorige jaren, waardoor het geheel voor de bezoeker er niet duidelijker op was geworden. De blokhutten voor de rasverenigingen waren absoluut leuk, de banner van de Raad liet een getekende kopstudie van een Field zien. Het aantal passanten was op alle drie de dagen niet overweldigend. Toch zijn er een aantal bezoekers geweest die absoluut interesse in ons ras hadden. Tot op heden hebben twee ervan zich daadwerkelijk op de wachtlijst laten zetten.  

Animal event 2018 1              Animal event 2018 4          Animal event 2018 2

De stand was op vrijdag bemenst door Mariska Vijvers-Roosink en Carel Canta.  Ans en Jan Westerink op zaterdag, met Mariska als achterwacht omdat zij ook op de stand van de Raad (Youth) moest zijn. Op zondag zijn het Ingrid Rijnbrand, haar zoon Dion en Ellen Canta-Zintel geweest.

Mede door het mooie weer is dit een geslaagd event geworden. Door de grote variatie in het gebodene kwamen hier veel mensen op af en is het een relatief goedkope manier om je ras te kunnen laten zien. Opmerkingen als: …’een Field Spaniel?, nog nooit van gehoord’ werden regelmatig gehoord. 

Al met al is het promoten van de Field Spaniel op deze drie dagen ruimschoots gerealiseerd! 

ALV 2018

Tijdens de ALV, gehouden op zondag 9 april 2018, zijn de dames Ingrid Rijnbrand en Mariska Vijvers gekozen tot lid van het bestuur van de vereniging. Ingrid Rijnbrand zal het secretariaat verzorgen, Mariska wordt vicevoorzitter. De heer Hildeward Hoenderken, heeft zoals vorig jaar al was aangegeven, het voorzitterschap neergelegd. Als nieuwe voorzitter is gekozen de heer Carel Canta. Na de vergadering en lunch is de traditionele wandeling geweest.

13.1

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Op deze ALV, is naar aanleiding van de bespreking over het VFR en de wens om daar een sanctiemaatregel aan te koppelen, met algemene stemmen aangenomen om de navolgende wijziging in het Huishoudelijk Reglement op te nemen.

Op het moment dat er bij een fokker gelijktijdig twee of meerdere nesten pups aanwezig zijn, waarvan één of meerdere nesten niet conform het Vereniging Fok Reglement gefokt zijn, zullen ook ander nesten die wel voldoen aan de eisen zoals omschreven in het Vereniging Fok Reglement niet voor pupinformatie, zoals deze door de vereniging verzorgd wordt, in aanmerking komen. De nesten zullen derhalve ook niet op de website van de vereniging vermeldt worden. Deze maatregel geldt voor een periode van zes maanden, gerekend vanaf de geboortedatum van het laatste nest dat niet voldoet aan het Vereniging Fok Reglement.

Wijziging van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid

Binnengekomen van de Raad van Beheer

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden: “Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.”
Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.
U bent wel verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds op 2 december 2017 door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld, hoeft u het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen. Wij willen u er nog op attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR ook niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft. Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat wel de verplichting om het gewijzigde VFR openbaar te maken. Het aangepaste VFR dient – evenals de KR wijziging – op 1 januari 2018 in werking te treden. De informatie over het BWG op website van de Raad van Beheer zal op korte termijn worden aangepast.
Indien u nog vragen heeft kunt u deze stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het format verenigingsfokrelement per 01 januari 2018 van de Raad van Beheer vindt u hier.

Contact

Mocht u nadere info wensen omtrent de vereniging of de Field Spaniel, dan kunt u een e-mail sturen aan:  info@fieldspaniel.nl

 

logo fscn

Op ontdekkingstocht

Op ontdekkingstocht

Kiekeboe

Kiekeboe

Aan de wandel

Aan de wandel