Juniorhandling KCM 2018

HALLO MEISJES EN JONGENS,

Hieronder een berichtje dat speciaal voor jullie bedoeld is.

Juniorhandling 2 2016

Op 10 juni is de clubdag van de Field Spaniel Club Nederland. Op deze dag is er een wedstrijd, een kampioenschapsclubmatch heet dat, waaraan alle Field Spaniels mee kunnen doen. Jullie vader of moeder laten dan in een ring zien hoe mooi de hond kan lopen en staan. Een keurmeester bekijkt dit allemaal en uiteindelijk wint er één hond.

Daarna zijn jullie aan de beurt en ga je de ring in met je eigen hond. Of met een hond die je even van iemand anders mag lenen. Jullie doen dan precies hetzelfde als wat al die grote mensen gedaan hebben. Ook voor jullie is er een keurmeester en die bepaald wie van jullie het leukst met zijn hond omgaat. Die jongen of meisje krijgt een eerste prijs. Natuurlijk zijn er voor alle deelnemers prijzen beschikbaar.

Wat moet je doen? In de eerste plaats moet je naam, leeftijd en de naam van de hond opgegeven worden. Heel belangrijk om te weten is ook, of je zelf een hond hebt om mee te lopen of dat je er eentje moet lenen.

Verder kun je thuis al eens oefenen met je hond zodat hij netjes met je meeloopt en als jij dat wilt mooi gaat staan. Je kunt hem ook alvast eens goed borstelen, zodat hij er mooi uitziet.

Doe je mee? Deelname is gratis, alleen moeten je ouders je wel op tijd opgeven!

Tot ziens.

ALV 2018

Tijdens de ALV, gehouden op zondag 9 april 2018, zijn de dames Ingrid Rijnbrand en Mariska Vijvers gekozen tot lid van het bestuur van de vereniging. Ingrid Rijnbrand zal het secretariaat verzorgen, Mariska wordt vicevoorzitter. De heer Hildeward Hoenderken, heeft zoals vorig jaar al was aangegeven, het voorzitterschap neergelegd. Als nieuwe voorzitter is gekozen de heer Carel Canta. Na de vergadering en lunch is de traditionele wandeling geweest.

13.1

Wijziging Huishoudelijk Reglement

Op deze ALV, is naar aanleiding van de bespreking over het VFR en de wens om daar een sanctiemaatregel aan te koppelen, met algemene stemmen aangenomen om de navolgende wijziging in het Huishoudelijk Reglement op te nemen.

Op het moment dat er bij een fokker gelijktijdig twee of meerdere nesten pups aanwezig zijn, waarvan één of meerdere nesten niet conform het Vereniging Fok Reglement gefokt zijn, zullen ook ander nesten die wel voldoen aan de eisen zoals omschreven in het Vereniging Fok Reglement niet voor pupinformatie, zoals deze door de vereniging verzorgd wordt, in aanmerking komen. De nesten zullen derhalve ook niet op de website van de vereniging vermeldt worden. Deze maatregel geldt voor een periode van zes maanden, gerekend vanaf de geboortedatum van het laatste nest dat niet voldoet aan het Vereniging Fok Reglement.

Wijziging van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid

Binnengekomen van de Raad van Beheer

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden: “Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.”
Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.
U bent wel verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds op 2 december 2017 door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld, hoeft u het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen. Wij willen u er nog op attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR ook niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft. Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat wel de verplichting om het gewijzigde VFR openbaar te maken. Het aangepaste VFR dient – evenals de KR wijziging – op 1 januari 2018 in werking te treden. De informatie over het BWG op website van de Raad van Beheer zal op korte termijn worden aangepast.
Indien u nog vragen heeft kunt u deze stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het format verenigingsfokrelement per 01 januari 2018 van de Raad van Beheer vindt u hier.

Bedankje van Ed Regoor

Van ons Lid van Verdienste Ed Regoor het navolgende bericht op 04 november 2017 ontvangen:

"Met hartelijke dank voor "die bloemen aus Holland" namens alle leden en bestuur van de FSCN. Zo kom je met extra plezier uit het ziekenhuis!!! Dit krijgt een mooi plekje bij de ingang van ons huis".

 2017 11 12 foto cadeautje Ed

Contact

Mocht u nadere info wensen omtrent de vereniging of de Field Spaniel, dan kunt u een e-mail sturen aan:  info@fieldspaniel.nl

 

logo fscn

Op ontdekkingstocht

Op ontdekkingstocht

Kiekeboe

Kiekeboe

Aan de wandel

Aan de wandel