Privacyverklaring

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging “Field Spaniel Club Nederland” (hierna “FSCN”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van FSCN, geen lid bent, maar inschrijft voor een door FSCN georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan FSCN verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: vereniging "Field Spaniel Club Nederland", Boxtelsebaan 21 - 23, 5061 VA Oisterwijk, KvK nummer 40218536, emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., website www.fieldspaniel.nl. De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2. Welke gegevens verwerkt FSCN?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door FSCN verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
d) naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Field Spaniel(s)
e) uitslagen van uw hond(en) op jonge hondendagen, (kamp) clubmatches, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven ter publicatie in ons clubblad en op onze website
f) resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Field Spaniel(s) ter publicatie in ons clubblad en op onze website
g) foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website.

3. Met welk doel verwerkt FSCN deze persoonsgegevens?

FSCN verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 2. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van FSCN, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Field Spaniel(s);
 3. uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jonge hondendagen, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;
 4. uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met de FSCN en u te informeren over de ontwikkelingen van FSCN.
 5. FSCN gebruikt uw naam, adres en e-mailadres om u haar clubblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van FSCN. Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk via een email aan onze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

4. Bewaartermijnen

FSCN verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit FSCN volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft FSCN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Indien FSCN voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft FSCN als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

FSCN verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 1. Per 1 maart van elk kalanderjaar de NAW-gegevens van de leden van FSCN aan de koepelorganisatie, waarbij FSCN is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;
 2. Vijf keer per jaar de actuele adressenlijst van de hoofdleden, adverteerders en relaties van de FSCN aan de drukker van het FSCN Clubblad, die zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van de FSCN;

7. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

 1. Via de secretaris van de FSCN kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De FSCN zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop de FSCN uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.

8. Gegevens van websitebezoek

Op de site gebruiken wij Google Analytics en Google Analytics-cookies om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd).

9. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 19 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.fieldspaniel.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Contact

Mocht u nadere info wensen omtrent de vereniging of de Field Spaniel, dan kunt u een e-mail sturen aan:  info@fieldspaniel.nl

 

logo fscn

Op ontdekkingstocht

Op ontdekkingstocht

Kiekeboe

Kiekeboe

Aan de wandel

Aan de wandel